سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ریاضی استان زنجان


گروه ریاضی دوره دوم متوسطه استان زنجان

اعضای گروههای آموزشی


اعضای گروههای آموزشی استان زنجان:

1- آقای دکتر محمد نصیری زارع  روز های حضور : شنبه و دوشنبه ساعت  8 الی 14

2- خانم رباب افشاری روز حضور شنبه ساعت 8 الی 14

3- خانم مهری غضنفریان روز حضور شنبه ساعت 8 الی 12:30
| تعداد بازدید: 472