سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ریاضی استان زنجان


گروه ریاضی دوره دوم متوسطه استان زنجان

فیلمهای نفرات برتر جشنواره تدریس درس هندسه پایه دهم


همکاران گرامی فیلمهای نفرات برتر جشنواره تدریس درس هندسه پایه دهم در سال تحصیلی 96-95 را ازآدرس زیر دانلود نمایید. http://fanavari.gam2.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000001386


| تعداد بازدید: 264